Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 1. 7. 2015

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 1. 7. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 6. 2015 na žádost týkající se kontroly na základě podnětu spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 8. 6. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 79167/15/2000, týkající se kontroly na základě podnětu spotřebitele.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 6. 2015 pod čj. ČOI 69332/15/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena