Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 10. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 20. 1. 2022 – čj. ČOI 16834/22/2000 týkající se poskytnutí protokolu o kontrole provedené na základě podání žadatele. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 3. 2. 2022 pod čj. ČOI 17037/22/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena