Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 10. 3. 2015

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 10. 3. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 2. 2015 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 24. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 24100/15/2000, týkající se výsledku správního řízení se společností JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice o nesprávném označení prodávaného výrobku vaty INSPIRED by you.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 2. 2015 pod čj. ČOI 25509/15/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena