Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 10. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 107107/19/2000 ze dne 21. 8. 2019 týkající se kontroly ve společnosti žadatele.

Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 8. 2019 pod čj. ČOI 108715/19/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena