Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 12. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 9. 2021 – čj. ČOI 123027/21/2000 týkající se zaslání rozhodnutí o uložení sankce za prodej nekvalitní pohonné hmoty s porušením kvalitativního parametru oxidační stability vydaných příslušným inspektorátem. Vzhledem k tomu, že inspektorát ČOI Jihočeský a Vysočina nevydal v předmětné záležitosti žádné rozhodnutí o uložení sankce, a tudíž požadovanou informaci nemá k dispozici, byla žádost v souladu s ustanovením  § 15 odst. 1 ZSPI rozhodnutím odmítnuta. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti  bylo žadateli zasláno elektronicky datovou schránkou dne 4. 10. 2021 pod čj. ČOI 126530/21/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena