Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 12. 2. 2016

Inspektorát Jihočeský a Vysočina -12. 2. 2016 – ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 1. 2. 2016 na žádost týkající se výsledků  správního řízení se společností Autosalon Kudrna CZ, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 29. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 11885/16/2000, týkající se  výsledků  správního řízení se společností Autosalon Kudrna CZ, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 2. 2016 pod čj. ČOI 11886/16/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena