Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 12. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze  dne 27. 2. 2020 – čj. ČOI 30108/20/2000 týkající se výsledku správního řízení vedeného s firmou Sapeli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 3. 3. 2020 pod čj. ČOI 31701/20/2000.

 

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena