Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 12. 5. 2016

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 12. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 4. 2016 na žádost týkající sankce uložené podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 27. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 51934/16/2000, týkající se  sankce uložené podnikateli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 4. 2016 pod čj. ČOI 52935/16/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena