Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 13. 11. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 1. 11. 2019 (č.j. ČOI 139412/19/2000) týkající se kontroly u společnosti Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 11. 2019 – č.j. ČOI 140447/19/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena