Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 14. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 6. 6. 2018 na žádost týkající se poskytnutí kopií dokladů předložených kontrolovanou společností v rámci kontroly.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 4. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále „ZSPI“), evidovaná pod sp.zn. ČOI 73601/18/2000, týkající se poskytnutí kopií dokladů předložených kontrolovanou společností v rámci kontroly.  V posuzované věci povinný subjekt konstatuje, že požadované doklady získal v postavení kontrolního orgánu při kontrole od uvedené společnosti v postavení kontrolované osoby a s odvoláním na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, se tyto dokumenty dle § 11 odst. 3 ZSPI neposkytují.      

Žadateli byla odpověď, resp. rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno elektronicky datovou schránkou dne 6. 6. 2018 pod čj. ČOI 74928/18/2000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena