Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 15. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informace poskytnuté dne 8. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku šetření u realitní kanceláře.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 10. 1. 2019 doručena žádost podle ZSPI evidovaná pod sp.zn. ČOI 26083/19/2000, týkající se výsledku šetření u realitní kanceláře.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 3. 2019 pod čj. ČOI 33371/19/2000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena