Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 16. 4. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 6. 4. 2018 na žádost týkající se působení ČOI při uplatňování práv z duševního vlastnictví.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 27. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 43326/18/2000, týkající se působení ČOI při uplatňování práv z duševního vlastnictví.

Žadateli byly poskytnuty informace k případům značky Apple, Scholl, Tangle Teezer a to za období 2012 až 2017 ve struktuře – rok vzniku případu, způsob a místo zjištění porušení práv z duševního vlastnictví, druh zboží porušující právo z duševního vlastnictví, vyčíslená hodnota zabaveného zboží, způsob posouzení, způsob uskladnění, způsob likvidace zabaveného zboží, výše uložené sankce a zdali byl proti rozhodnutí podán odpor. V části žádosti o poskytnutí textů posudků a posouzení, zda se jedná o nedovolené napodobeniny/padělky byla žádost o informace rozhodnutím odmítnuta.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 6. 4. 2018 pod čj. ČOI 47458/18/2000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena