Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 16. 4. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 24. 3. 2020 – čj. ČOI 42943/20/2000 týkající se sporu se společností Schlieger, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE   ve formátu PDF) dne 6. 4. 2020 pod čj. ČOI 48303/20/2000.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena