Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 16. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 5. 8. 2018 pod sp. zn. ČOI 100331/19/2000 týkající se informace o zadavateli podání na žadatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní instituci, byla žadateli informace poskytnuta.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 9. 8. 2019 pod čj. ČOI 101782/19/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena