Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 17. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 7. 9. 2019 pod čj. ČOI 114493/19/2000 týkající se pokuty uložené firmě Dopravní podnik města České Budějovice.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 9. 2019 pod čj. ČOI 114792/19/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena