Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 18. 10. 2016

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 18. 10. 2016 – ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 10. 10. 2016 na žádost týkající se sankce uložené ve věci šetření žadatelem podané reklamace.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 5. 10. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 129774/16/2000, týkající se sankce uložené ve věci šetření žadatelem podané reklamace.
Žadateli bylo sděleno, že kontrolou bylo zjištěno porušení ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tj. povinnosti prodávajícího vydat spotřebiteli písemné potvrzení o uplatnění reklamace s obligatorními údaji, a tak byla formou příkazu na místě uložena pokuta ve výši 2 000, – Kč a 1 000, – Kč jako náhrada nákladů řízení. Žadatelce byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 10. 10. 2016 pod čj. ČOI 130782/16/2000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena