Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 18. 11. 2015

Inspektorát Jihočeský a Vysočina -18. 11. 2015 – ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 3. 11. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie rozhodnutí ve správním řízení souvisejícím s vlastním podáním.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 19. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 112226/15/2000, týkající se zaslání kopie rozhodnutí ve správním řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 11. 2015 pod čj. ČOI 117137/15/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena