Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 18. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 21. 1. 2022 – čj. ČOI 10631/22/2000 týkající se poskytnutí protokolu o kontrole tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15 kW. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 8. 2. 2022 pod čj. ČOI 19481/22/2000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena