Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 20. 6. 2017

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 20. 6. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 6. 2017 na žádost týkající zaslání dopisu ředitele inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu ze dne 6.9.2013, sp. zn. ČOI 97229/13/2000, čj. ČOI 101457/2000. České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 25. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zaevidována pod čj. ČOI 73348/17/2000, v níž žadatel požadoval zaslání dopisu ředitele inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu ze dne 6. 9. 2013 sp. zn. ČOI 97229/13/2000 a čj. ČOI 101457/2000. Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky dne 6. 6. 2017 – čj. ČOI 76563/17/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena