Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 20. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 3. 8. 2021 – čj. ČOI 100755/21/2000 týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 13. 8. 2021 pod čj. ČOI 104968/21/2000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena