Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 20. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 10. 9. 2019 (č.j. ČOI 115797/19/2000) týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 9. 2019 – č.j. ČOI 116625/19/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena