Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 21. 3. 2016

Inspektorát Jihočeský a Vysočina21. 3. 2016 – ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 9. 3. 2016 na žádost týkající zaslání kopie  posouzení výrobku – dětské ohrádky.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 3. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 26440/16/2000, týkající se  zaslání kopie posouzení výrobku – dětské ohrádky.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně dopisem  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2016 pod čj. ČOI 28614/16/2000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena