Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 22. 2. 2017

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 22. 2. 2017 – ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 14. 2. 2017 na žádost týkající se poskytnutí  kopie příkazu ve věci jeho podání.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 7. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 20149/17/2000, týkající se poskytnutí kopie příkazu ve věci jeho podání.
Žadateli byla odpověď, resp. rozhodnutí o odmítnutí žádosti (ke stažení ZDE ve formátu PDF), zaslána dne 14. 2. 2016 pod čj. ČOI 22548/17/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena