Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 23. 8. 2016

Inspektorát Jihočeský a Vysočina -23. 8. 2016 – Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 15. 8. 2016 na žádost týkající se zaslání kopie rozhodnutí o uložení sankce společnosti Česká pojišťovna, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 100717/16/2000, týkající se  zaslání rozhodnutí o uložení sankce společnosti Česká pojišťovna, a.s.
Žadateli byla poskytnuta kopie příkazu, kterým byla společnosti Česká pojišťovna, a.s. pravomocně uložena pokuta,  a to dopisem dne 15. 8. 2016 pod čj ČOI 101999/16/2000. 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena