Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 24. 1. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 15. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku šetření u firmy Sapeli.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 10. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 4909/19/2000, týkající se výsledku šetření u firmy Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 1. 2019 pod čj. ČOI 6464/19/2000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena