Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 24. 10. 2016

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 24. 10. 2016 – ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 13. 10. 2016 na žádost týkající se informace ve věci podání čj. ČOI 60619/16/2000 a navazujícího správního řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 10. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 132766/16/2000, týkající se informace ve věci podání čj. ČOI 60619/16/2000 a navazujícího správního řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 10. 2016 pod čj. ČOI 133325/16/2000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena