Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 24. 11. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené  dne 14. 11. 2021 – čj. ČOI 145258/21/2000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Sapeli, a. s. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 16. 11. 2021 pod čj. ČOI 145792/21/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena