Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 24. 4. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 8. 4. 2020 – čj. ČOI 52801/20/2000 týkající se uložené sankce spol. A-Zmont Chotěboř, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 17. 4. 2020 pod čj. ČOI 56009/20/2000.

 

 

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena