Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 24. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 6. 5. 2022 – čj. ČOI 62864/22/2000 týkající se kontrol výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 17. 5. 2022 pod čj. ČOI 66220/22/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena