Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 26. 11. 2015

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 26. 11. 2015 – Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 13. 11. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie podání na podnik Grand Hotel Třebíč.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 120701/15/2000, týkající se zaslání kopie podání na podnik Grand Hotel Třebíč.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 11. 2015 pod čj. ČOI 121140/15/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena