Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 26. 3. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 15. 3. 2021 – čj. ČOI 37691/21/2000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Sapeli, a. s.   
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 19. 3. 2021 pod čj. ČOI 39906/21/2000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena