Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 27. 7. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 18. 7. 2017 na žádost týkající se výsledku správního řízení se zhotovitelem.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 93633/17/2000, týkající se stavu správního řízení se zhotovitelem.

Žadateli byla odpověď (ke stažení ZDE ve formátu PDF) zaslána dne 18. 7. 2017 pod čj. ČOI 96206/17/2000.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena