Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 28. 12. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 14. 12. 2020 – čj. ČOI 166441/20/2000 týkající se výsledku správního řízení vedeného s firmou Sapeli. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 16. 12. 2020 pod čj. ČOI 166642/20/2000.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena