Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 29. 1. 2015

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 29. 1. 2015 – Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 1. 2015 na žádost týkající se výsledku kontroly a postihu společnosti PNEUBOTKY s.r.o. v rámci kontroly plnění povinností na úseku tzv. organizovaných akcí.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 14. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 5042/15/2000, týkající se výsledku kontroly a postihu společnosti PNEUBOTKY s.r.o. v rámci kontroly plnění povinností na úseku tzv. organizovaných akcí.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 1. 2015 pod čj. ČOI 6260/15/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena