Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 29. 6. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 20. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikající fyzické osoby. České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 16. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83944/17/2000, týkající se výsledku kontroly u podnikající fyzické osoby. Žadateli byla odpověď poskytnuta (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 6. 2017 pod čj. ČOI 85026/17/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena