Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 29. 7. 2015

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 29. 7. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 7. 2015 na žádost týkající se výsledků kontroly v provozovně Elektrokola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 1. 7. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 72756/15/2000, týkající se výsledků kontroly v provozovně Elektrokola.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 7. 2015 pod čj. ČOI 76531/15/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena