Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 3. 5. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 9. 4. 2018 pod sp. zn. ČOI 50063/19/2000 týkající se výsledku správního řízení se společností Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 4. 2019 pod čj. ČOI 54907/19/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena