Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 3. 8. 2015

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 3. 8. 2015 – Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 23. 7. 2015 týkající se existence a výše uložené pokuty kontrolované osobě společnosti GARDON INT s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 22. 7. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 79429/15/2000, týkající se existence a výše uložené pokuty kontrolované osobě.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 7. 2015 pod čj. ČOI 79809/15/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena