Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 31. 12. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 167637/20/2000 ze dne 15. 12. 2020 týkající se poskytnutí informací ke kontrole tepelného čerpadla Schlieger Kompakt Air  Economy 15. Žadateli bylo sděleno, že toto čerpadlo nebylo předmětem dozoru ze strany ČOI.
Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 12. 2020 –  čj. ČOI 169757/20/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena