Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 4. 11. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 14. 10. 2019 – čj. ČOI 130832/19/2000 týkající se sankce uložené společnosti Dopravní podnik města České Budějovice.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 25. 10. 2019 pod čj. ČOI 135831/19/2000.

 

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena