Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 4. 5. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 23. 4. 2018 na žádost týkající se hodnoty naměřeného oktanového čísla.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 17. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 52648/18/2000, týkající se hodnoty naměřeného oktanového čísla.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 4. 2018 pod čj. ČOI 55318/18/2000.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena