Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 6. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 20. 9. 2021 – čj. ČOI 120792/21/2000 týkající se poskytnutí 5 pravomocných rozhodnutí s udělením pokuty za přestupek podle § 24 odst. 7 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a 5 pravomocných rozhodnutí s udělením pokuty za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a to pro porušení povinnosti dle § 10 odst. 2 kontrolního řádu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 9. 2021 pod čj. ČOI 124611/21/2000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena