Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 6. 11. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 138023/20/2000 ze dne 14. 10. 2020 týkající se poskytnutí kopie dokumentu získaného při kontrole. Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci, kterou na základě § 11 odst. 3 ZSPI nelze poskytnout, byla žádost odmítnuta.
Rozhodnutí o odmítnutí bylo žadateli odesláno jako doporučená zásilka dne 29. 10. 2020 – čj. ČOI 144106/20/2000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena