Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 6. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 28. 5. 2018 na žádost týkající se kontrol označování cen v prodejních automatech.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 16. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 65819/18/2000, týkající se kontrol cen v prodejních automatech.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 28. 5. 2018 pod čj. ČOI 69911/18/2000.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena