Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 7. 4. 2015

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 7. 4. 2015 – Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 3. 2015 na žádost týkající se výše pokuty ve správním řízení s provozovatelem internetových stránek.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 20. 3. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 33825/15/2000, týkající se výše pokuty ve správním řízení s provozovatelem internetových stránek.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně dne 24. 3. 2015 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) pod čj. ČOI 35376/15/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena