Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 7. 8. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 26. 7. 2017, týkající se informací o stavu šetření nebo výsledku šetření ve věci podnětu k ponožkám MOOSE společnosti Pumax.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 12. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 94151/17/2000, týkající se poskytnutí informací o stavu stavu šetření nebo výsledku šetření ve věci podnětu k ponožkám MOOSE společnosti Pumax.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 7. 2017 pod čj. ČOI 99780/17/2000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena