Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 8. 4. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 14. 3. 2018 pod sp. zn. ČOI 37209/19/2000 týkající se výsledku šetření podnětu žadatele u realitní makléřky.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 3. 2019 pod čj. ČOI 44308/19/2000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena