Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 8. 8. 2016

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 8. 8. 2016 – ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 27. 7. 2016 na žádost týkající se postihu podnikatele na základě podání žadatele k nevyřízené reklamaci.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 22. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 91968/16/2000, týkající se postihu podnikatele na základě podání žadatele k nevyřízené reklamaci.
Žadateli byla odpověď odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 7. 2016 pod čj. ČOI 93882/16/2000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena