Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 9. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 18. 4. 2022 – čj. ČOI 54466/22/2000 týkající se poskytnutí rozhodnutí k řízení se spol. Korálek-obchod, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 4. 2022 pod čj. ČOI 59633/22/2000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena