Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 1. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 2. 2022, čj. ČOI 23795/279/30/22 týkající se kontroly u společnosti f-store s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 22. 2. 2022 – čj. ČOI 25395/22/3000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena